Prof. Dr.
Fatih ÖKTEM

Bademcik ve Geniz Eti

Bademcik ameliyatı genellikle yılda beş defa veya iki yıl üst üste üç kereden çok akut bademcik iltihabı atağı geçiren hastalar için önerilir.

Uyku Apnesi

Sık karşılaşılan uykuda solunum durması (OSAS) rahatsızlığı, kişinin genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen bir risk unsurudur.

Horlama Cerrahisi

Toplumumuzda sık rastlanan hastalıklardan biri olan horlama ve uyku apnesi pek çok farklı neden sonucu meydana gelebilen, hem kişinin..

Gırtlak Kanseri

Baş ve boyun bölgesindeki habis hastalıklar arasında gırtlak kanseri ilk sırayı alır. Gırtlak içerisindeki yerleşimine göre erken ya da geç ..

Ses Teli Kitleleri

Mikrolarengeal cerrahi, ses telinde ve gırtlakta yer alan lezyonların dışarıdan kesi açılmaksızın mikroskop yardımıyla ve mikro cerrahi teknikleriyle ...

Tiroid Bezi Cerrahisi

Tiroid hastalıklarında cerrahi müdahaleyi gerektirecek üç tip durum mevcuttur; İğne biyopsisi yapıldıktan sonra tiroid kanseri tanısının konulmuş olması ya da biyopsi sonucu olası ..