Prof. Dr.
Fatih ÖKTEM

Gırtlak Kanseri

Baş ve boyun bölgesindeki habis hastalıklar arasında gırtlak kanseri ilk sırayı alır. Gırtlak içerisindeki yerleşimine göre erken ya da geç belirti verebilir. 3 haftayı geçen ses kısıklıklarında mutlaka kanser olasılığı ekarte edilmelidir.

Gırtlak Kanserinin Oluşumunu Hangi Faktörler Etkiler?

Gırtlak kanserlerinde en önemli etkenlerin başında sigara gelir. Genellikle hastaların %90’ı sigara kullanan kişilerdir. Alkol kullanımı da gırtlak kanserinin oluşum riskini arttırır. HPV virüsü taşıyıcısı olmak, reflü gibi hastalıkların da kanseri tetiklediği tahmin edilmektedir.

Gırtlak Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Gırtlak kanseri genellikle ses kısıklığı ya da seste değişiklikle ortaya çıkar. Ortalama 10-15 günlük süre içerisinde şikayetler devam eder. Ses kısıklığının olmaması hastanın gırtlak kanseri olmadığı anlamına gelmez. Bazı hastalarda bu şikayet ileri safhalarda oluşur. Boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, kulakta ağrı, boğazda yabancı bir cisim varmış gibi hissetme, nefes almada güçlük, yutkunmada ağrı ve boyunda şişlik gibi belirtilerle karşılaşılabilir.

Gırtlak Kanseri Tedavi Planlaması Nasıl Yapılır?

Hastanın genel gırtlak ve boyun muayenesi endoskopik aletler yardımıyla tamamlandıktan sonra olası bir şüphe durumunda bilgisayarlı tomografi, MR gibi görüntüleme cihazlarında incelemeler yapılır. Ultrasonografi, boyundaki lenf bezlerini değerlendirme aşamasında tercih edilen bir yöntemdir. Biyopsi ile hastadan alınan doku laboratuvar ortamında incelenir ve teşhis konur.

Gırtlak Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Gırtlak kanserlerinde tedavi için bir çok ameliyat yöntemi geliştirilmiştir. Erken evre gırtlak kanserlerinde gırtlağın bir kısmı alınır ve ameliyat tamamlanır. Bu tip hastaların bazılarında nefes borusunda delik açılmasına gerek kalmayabilir. İleri kanser durumunda gırtlağın tamamının alınması söz konusu olabilir. Boyunda kalıcı bir delik açıldıktan sonra hastanın ameliyat sürecine ek olarak radyoterapi uygulamasına başvurulur.

Kanserin yeri ve evresi ameliyatların ne şekilde yapılacağını belirleyen öncelikli kriterdir. Operasyonların genel amacı vücutta herhangi bir kanser noktası bırakmamak, hastanın solunum yolunu ve sesini fonksiyonel biçimde kullanabilmesini sağlamaktır.

HİZMETLERİMİZ

İLETİŞİM