Prof. Dr.
Fatih ÖKTEM

Tiroid Bezi Cerrahisi (Guatr, Tümörler)

Tiroid hastalıklarında cerrahi müdahaleyi gerektirecek üç tip durum mevcuttur;

• İğne biyopsisi yapıldıktan sonra tiroid kanseri tanısının konulmuş olması ya da biyopsi sonucu olası bir kanser şüphesi,
• Radyoaktif iyot ya da ilaç tedavisiyle hastalığının kontrol edilemeyecek düzeye ulaşmış olması,
• Çapı büyüyen nodüllerin boyun bölgesine baskı yapması.

Tiroid bezi cerrahisinde tiroidin %95 oranında alındığı ameliyatlar ve sonraki süreçte radyoaktif iyot, uygulamasından söz edilebilir. Ameliyat sürecinde tiroidin, hastalığın yeniden oluşumuna sebep olmayacak kadar iyi temizlenmiş olması gerekir.

HİZMETLERİMİZ

İLETİŞİM