Prof. Dr.
Fatih ÖKTEM

Horlama Cerrahisi

Toplumumuzda sık rastlanan hastalıklardan biri olan horlama ve uyku apnesi pekçok farklı neden sonucu meydana gelebilen, hem kişinin uyku verimliliğini etkileyen hem de çevredeki kişilere rahatsızlık verebilen bir durumdur. Horlamaya neden olan hava yollarındaki darlık hemen hemen her kişide görülebilmektedir.

Uyku esnasında küçük dil, dil kökü, bademcikler ve yumuşak damak, boğaz arka duvarına yaklaşır ve aradaki boşluk azalır. Bu daralma hava geçişindeki dokuların titreşim oluşturmasına ve horlamaya zemin hazırlar. Genellikle önemsiz gibi görülen horlamalar, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği, aile içerisinde huzursuzluğa neden olmaya başladığı noktada bir probleme dönüşür.

Horlama cerrahisinin amacı kişinin horlama probleminin kaynağını bulmak ve sorunu ortadan kaldırmaktır.

Horlama Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Horlama tedavisine yönelik yaklaşımlar hastanın ihtiyacına ve genel sağlık durumuna göre pekçok başlık altında toplanabilir;

Burun Ameliyatları

Burun yolunda oluşan tıkanıklığın horlama üzerindeki etkisi büyüktür. Genellikle deviasyon adı verilen, burun orta duvarında eğrilik durumu, ameliyatı gerekli kılabilir. Bu operasyonla birlikte burundaki konkalar da radyofrekans yöntemiyle yakılır ve küçültülür. Uykuda en sağlıklı nefes alıp vermek şekli burun yolu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Küçük Dil Ve Yumuşak Damak Ameliyatları

Uyku esnasında yutakta bulunan dokulara yönelik bir hava yolu tıkanıklığının tedavisi için yapılan ameliyatlardır. Küçük dil, dil kökü ve yumuşak damaktaki dokuların bir kısmının çıkartılmasıyla hava yolu genişler ve kişi rahat bir nefes alır.

Ortognatik Cerrahi (Alt Çenenin İleriye Kaydırılması)

Doğumsal nedenlerle alt çenenin geride olması ortognatik ameliyatları gerekli kılabilir. Bu tip ameliyatların amacı çenenin doğru biçimde konumlandırılmasını, dil kökünün öne alınarak hava yolunun açılmasını sağlamaktır.

Dil Kökü Ve Dil Ameliyatları

Dil kökünün ileriye doğru çekilebilmesi için yapılan bu operasyon, diğer müdahalelere oranla daha zorlu bir süreç içerir. Ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için kişinin uygun kiloda olması gerekir. İyileşme süreci uzundur ve başarı ihtimali hastadan hastaya göre değişkenlik gösterir.

HİZMETLERİMİZ

İLETİŞİM