Prof. Dr.
Fatih ÖKTEM

Sinüzit (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)

Sinüs hastalıklarının tedavisi için kullanılan temel tekniğe “Endoskopik sinüs cerrahisi” adı verilir. Operasyon sırasında hastaların burun deliklerine herhangi bir kesi işlemi uygulanmaksızın yerleştirilen endoskoplarla ve steril aletlerle sinüslerindeki mevcut dokuların ve patolojik durumların tespiti yapılır.

Kronik sinüs iltihabı, kafa kaidesinin ön kısmına yönelik yaralanmalar, sinüslerdeki tümörler, beyin omurilik sıvısı kaçağı, travma sonucu oluşmuş göz çukuru hasarı gibi pek çok durum endoskopik sinüs cerrahisinin kapsam alanı içerisindedir.

Hipofiz bezinde oluşmuş bir tümör varlığında veya göz yaşı kesesine bağlı drenaj ameliyatlarında da ESC’den (Endoskopik sinüs cerrahisi) yararlanılır.

Endoskopik sinüs cerrahisi görme sinirleri, beyin, şah damarı, gözyaşı kanalları, sinüs gibi pek çok bölgede meydana gelen rahatsızlıkların giderilmesi için tercih edilir. Özellikle kronik sinüs hastalıklarında;

• İlgili bölgede oluşmuş polip veya dokuların kapsamlı temizliği,
• Sinüs boşaltma, mukozanın anormal temas bölgeleri vb. problemlerin tedavisi,
• Sinüs ve burun arasındaki boşalma kanallarının açılması amacıyla uygulanır.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Neler Yapılmalıdır?

• Operasyon sonrası 24-48 saatlik süreç içerisinde burunda tıkanıklık oluşabilir.
• Doktor tarafından verilen ilaçlar gününde ve saatinde kullanılmalıdır.
• Burun sümkürülmemeli ve zorlanmamalıdır.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Nasıl Yapılır?

Lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyonla yapılan endoskopik sinüs cerrahisi operasyonları endoskop ile burun deliğinden girilerek, uygun alet ve ekipmanlarla mevcut şikayete zemin oluşturan bölge üzerine uygulanır.

Kronik sinüzit durumunda tıkanan sinüsler açılır ve polip dokuların temizliği sağlanır. Tümör varlığında mevcut tümör çıkartılır, inceleme için etrafındaki sağlam dokudan da örnek alınır. Endoskopik cerrahide standart olarak tercih edilen uygulamalar dışında mikrodebrider sistemler ve cerrahi navigasyon da yol gösterici olabilmektedir.

Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Komplikasyon Riskini Arttıran Durumlar Nelerdir?

Bazı hastalarda operasyon esnasında aşırı kanama durumu, hipertansiyon varlığı, ileri dereceli iltihaplar ve polipler, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili bazı sorunlar, damar içeriği yüksek olan tümör ameliyatları, daha önce ameliyat geçirmiş olma gibi nedenlere bağlı anatomide yaşanan bazı değişimler, cerrahide komplikasyon riskini arttırabilir.

HİZMETLERİMİZ

İLETİŞİM