Burun yüzün 1/3 orta yerinde yer alan hem fizyolojik hem de estetik önemi olan bir organdır. Güzel bir burun yüzde en dikkat çekici ve çarpıcı ögedir. Bu yüzden şekil ve fonksiyon bozukluğu olan bir burnun iç dünyamıza olan etkileri de derindir. Son yıllarda, burun içi anatomi ve fizyolojisinin daha iyi anlaşılması ile yeni operasyon tekniklerine geçilmiş ve modern rinoplasti operasyonları doğmuştur.

”Modern Burun Estetiği” nedir?

Rinoplasti burnun hem içinin hem de dışının fonksiyonel ve estetik normlara göre yeniden yapılandırılması operasyonudur. Burnun içi ayrı dışı ayrı değildir, burnun içindeki tüm patolojiler burnun dışını da direkt etkilemektedir. Kısacası burun bir bütündür! Her rinoplasti operasyonunda burnun önce içi sonra da dışı yeniden yapılandırılmalıdır.

”Modern Burun Estetiği” için uygun adaylar kimlerdir?

Burnunun şekil yapısında bozukluk olan, burnunun kendisine yakışmadığını düşünen, burun içi fonksiyonlarında yetersizlik hisseden, kısaca burnundan mutlu olmayan kişiler olarak özetlenebilir. Derin psikolojik sorunları olan hastaları hariç tutmak gereklidir.

”Modern Burun Estetiği” için yaş sınır var mıdır?

Evet vardır, rinoplasti ergenlik çağından sonra uygulanmalıdır. Burnun fiziksel gelişimini tamamlaması ve hastanın belli bir ruhsal olgunluğa erişmesini beklemek doğru olur. Eğer burun içi ve dışında major bir bozukluk varsa kızlarda en erken 15-16, erkeklerde ise 17-18 yaşından itibaren yapılabilir.

”Modern Burun Estetiği” hangi mevsimde uygulanmalı?

Yılın her mevsimi rinoplasti operasyonu için uygundur. Hangi mevsimde yapılırsa yapılsın operasyondan 4-6 hafta sonraya dek hastanın güneşlenmemesi gereklidir. İyileşme döneminde güneşlenmek burunda renklenme farklılığı yapabilir. Bunun dışında bir sakınca yoktur.

Hangi anestezi tipi uygulanmaktadır?

Hem genel hem de lokal anestezi (sedasyon altında) uygulanabilir. Ancak genel anestezi altında yapılmasını daha uygun bulmaktayım.

”Modern Burun Estetiği” öncesi nelere dikkat edilmeli?

Operasyondan 2 hafta önce sigara mutlaka bırakılmalı, operasyon sonrasında da sigara kullanımının doku iyileşmesini bozacağından yaklaşık bir ay boyunca sigaradan uzak durulmalıdır. Yine operasyondan 2 hafta öncesinden aspirin ve türevleri ağrı kesiciler kullanılmamalı, eğer herhangi bir ağrı kesici kullanılıcaksa bu süreçte hekime danışılmalıdır. Nezle, grip ve diğer ateşli hastalıklar geçtikten 2 hafta sonra operasyon yapılabilir.

”Modern Burun Estetiği” öncesi dijital fotoğraflama ve analiz

Bu aşama bence en önemli aşamadır. Operasyon öncesinde her hastanın digital fotoğraflaması yapılmalı ve bilgisayar programı üzerinde burunun ne gibi değişikliklere uğrayacağı, nasıl olması gerektiğini hastalarla paylaşılmalıdır. Yüz ve burun analizleri yapıldıktan sonra hastaların beklentilerini anlamak, karşılıklı düzgün ve sağlıklı bir iletişim kurmak, operasyonun başarısı açısından son derece önemlidir.

”Modern Burun Estetiği” operasyonu

Süre, burunun zorluk derecesine, revizyon olup olmamasına ve cerrahın operasyon tekniği tercihlerine göre değişebilir, ortalama 2 – 3 saat sürmektedir. Son yıllarda burnun daha iyi anlaşılması ile, içten dışa, yukardan aşağıya bir ömür boyu çökmeden ayakta kalabilmesi için, burnun tüm destek mekanizmaları ve bağlantıları tek tek yeniden oluşturulmalıdır. “Yapılandırmalı rinoplasti“ adının rinoplasti adı yerine kullanılması, yapılan işi daha iyi özetlemektedir. Bence basit, kolay, minimal olarak nitelendirilebilecek bir rinoplasti operasyonu yoktur! Her vaka kendi içinde ayrı olarak değerlendirilmelidir. Titiz, hassas, sakin ve obsesif bir çalışmanın operasyonun başarısında kilit rol oynadığını belirtebilirim.

”Modern Burun Estetiği” için burnun tespit edilmesi

Burun içine tampon gaz kullanılmasının ciddi sakıncaları bulunmaktadır, bilinenin aksine konulmamalıdır. Burun dışının tespiti için flasterler ve termosplint plastik alçılar, burun içinin tespiti için de 1 mm kalınlığında silikon plaklar kullanılabilir. Tüm flasterlerin, termosplint alçıları, silikon plakları ve dikişleri 1. haftada alınır.

Ödem, şişlik ve morluklar

Operasyondan hemen sonra belli bir oranda morarma ve şişme her hastada olur. Bazı hastalarda minimal derecede, bazı hastalarda ise orta derecededir. Her cildin cerrahi travmaya verdiği yanıt farklı olabilir. Bunun ile birlikte, titiz, hassas bir çalışma, operasyon esnasında verilen çeşitli ilaçlar ve sonrasında verilen kremler, operasyon sonrası ilk 24 saatte soğuk ve buz tatbiki ile de şişlik ve morlukların azalması sağlanır.

İyileşme

Hasta ilk bir hafta on gün içinde rahatlıkla işine başlayabilir. Burun dışında ve içinde ödemlerin tamamen inmesi ilk bir ayda %80 tamamlanmakta, burunun tamamen oturması, son halini alması ise 1 yıl sürmektedir.

”Modern Burun Estetiği” öncesi yapılması gerekenler

Burun estetiği operasyonundan önce burun içi ve dışının detaylı muayenesi ve analizi, 6 farklı planda digital fotoğraflaması, burun içinde herhangi bir hastalık tespiti halinde burunun tomografik incelemesi gereklidir. Öncelikle hastanın burnunun nerelerinden hoşlanmadığı, mutsuz olduğu sorulmalı, hastanın bu alanları kendisinin göstermesi istenmelidir. Ayna karşısında veya bilgisayar programı eşliğinde digital fotoğraflar üzerinden hastaya burunda madde madde hangi alanlarda değişiklikler yapılacağı anlatılmalıdır. Çoğunlukla hastanın kendi anlatımın ötesinde düzeltilmesi dokunulması gerekli olan farklı alanları da bulup göstermekteyim. Bu esnada karşılıklı dialog çok önemlidir. Gerçek dışı bir beklentinin doğmamasına dikkat edilmelidir. Her hastaya göre farklı bir burun söz konusudur. Hekimin yapabilecekleri elimizdeki malzeme ile doğru orantılıdır. Her hastaya aynı burun söz konusu olamaz. Bir terzi gibi titizlikle yeni burun dizayn edilmeli ve dikilmelidir. Burun şekil bozuklukları 5 basamakda incelenir; çok kötü, kötü, orta, iyi ve mükemmel. Çok kötü bir burun 5 basamak birden seviye atlatılamaz. En iyi olasılıkla 2 basamak atlatmak olanaklıdır. Ancak orta derecede kötü bir burun da mükemmel bir hale getirilebilir. Tomografi incelemesi sonucu burun içinde sinüzit, polip, burun eti konka büyümesi, deviasyon ve benzeri ek burun içi hastalıklar da tespit edilirse aynı seansta önceden konuşularak halledilmelidir. Burun bir bütündür!

Tabiri caiz ise ucundan azcık, tek dikişle halledilebilen, kaldırılabilen, minimal bir burun operasyonu söz konusu değildir! Burun operasyonları asla küçümsenemez. Burun bir bütündür, içi ayrı, dışı ayrı değildir. Ya açılıcaksa tüm burun içi – dışı aynı seansta açılmalı ve her sorunlu alan düzeltilmeli veya hiç dokunulmamalıdır. Aksi halde bizler için altın değerinde, yapılandırmalı burun estetiği için kullanılan kıkırdak kayıpları olmakta, bu da operasyonu daha da zorlu ve karmaşık bir hale getirmektedir. Eğer hasta burun içi ve dışının aynı seansta yapılması konusunda kararsızsa, mental olarak olgunlaşması için beklenmelidir. Burun estetiği operasyonları acil değildir, isteğe bağlı operasyonlardır. Beklemek hem hastaya hem de bizlere daha hazırlıklı, olgun bir atmosfer sağlar ki bence bu da başarı için kilit öneme haizdir. Kesinlikle “kolay, çok kolay, aman canım ne var tarzında” bir burun estetiği operasyonu yoktur. Bu bilinç ile hareket edip, her operasyona titizlikle hazırlanmak, gerekli özeni göstermek gereklidir. Her hastanın ihtiyacı olan burun operasyonu çeşidi farklıdır, vücutta başka hiçbir operasyon burun operasyonlarına benzemez, belki de bu yüzden burun estetiği operasyonlarını oldukça büyülü, çarpıcı ve nefes kesici olarak bulmaktayım. Teknik ve tıbbi açıdan her hekimin bilgisi, el yeteneği, zihinsel görüşü ve burnu yorumlama kabiliyeti farklıdır. Bu durumu, her ressamın standart resim eğitiminden geçip kendi dünya görüşü ve yetenekleri doğrultusunda farklı tualler, resimler yapmasına benzetmekteyim. Hiçbir ressam veya heykeltıraş tıpatıp aynı yapıtı ortaya koymamaktadır. Her hekim kendi imzasını buruna atmaktadır.

Operasyondan bir 6 veya 8 saat öncesinde aç kalınmalıdır. Alkol ve sigara tüketimi 1 hafta öncesinden kesilmelidir. Operasyondan sonra da birkaç hafta boyunca tüketilmemelidir. Sigara özellikle doku iyileşmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kan sulandırıcı aspirin türevi ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Ameliyat sonrası süreç


Burun estetiği sadece ameliyat öncesi ve ameliyat ile biten bir süreç değildir. Kanımca esas süreç ameliyat sonrasında başlar. Beklentiler, sıkıntılar, dokusal yapısal değişikler devreye girer. Sonrası süreci erken, orta dönem, orta-geç ve uzun-geç dönem olarak 4 bölüme ayırmaktayım. Erken dönem ilk on gün, orta dönem on gün 2 ay, orta-geç dönem 2 ay 1 yıl ve uzun-geç dönem ise 1 yıldan sonrayı kapsar. Her dönemde hem hasta psikolojisi hem de burun şekli değişmektedir.Erken ilk 10 günlük dönem doku şişlikleri, göz çevresinde morarmalar ve burun tıkanıkları ile başlar. Görüntü olarak moral bozucu bu dönemin birinci haftasında dikişler, flasterler, plastik alçılar alındığında hasta şiş ve ödemli bir burun ile karşılaşır. Ana hatları ile düzgündür ancak hastanın burunu açılır açılmaz hemen değerlendirmesi genelde güçtür ve beklentisi ilk açıldığında tüm ödem, morluk ve şişliklerin tamamen geçmiş olduğu pırıl pırıl bir burundur. Ancak gerçekler farklıdır. Onuncu günden sonra orta dönemde özellikle 3. haftanın sonuna doğru her hafta ödem, şişlikler ve morluklar giderek kaybolur. Birinci ay ile 2. ay arasında burun şişliklerinin %80’i inmiş olur. Bu dönemde hasta burnunun yeni şekline alışmaya başlar ve hastanın morali yerine gelir. İkinci aydan sonra inme sürecini çok fark edilemez fakat 1 yıl boyunca devam eder. Digital fotoğraflara baktığında ikinci ile altıncı ay, altıncı ay ile birinci yıl arasındaki değişiklikler mevcuttur. Altıncı aydan sonra burun alt yarısı ve burun ucu şekillenmesi kendisini gösterir. Cilt birinci yılda tamamen oturur. Belirgin bir sorun 6. ayda aşikar olur ve düzeltilme işlemi yapılmasına karar verilebilir. Altıncı aydan önce herhangi bir düzeltme işlemine karar vermek doğru olmaz. Birinci yıldan sonra uzun-geç dönem başlar. Aslında bu süreç ömür boyu cilt ile altındaki yeni oluşturulan kemik ve kıkırdak çatı arasındaki daimi bir savaştır. Cildin altındakilerini ezme ve büzme güçleri devamlı devrededir. Cilt altındaki en ufak bir zayıflığı affetmez. Ezerek cezasını keser. Bu yüzden yapılandırmalı burun estetiği felsefesi son derece önem kazanır. Unutmayınız ki bir ömür boyu güçlü bir şekilde ayakta kalan, doğal, kişilikli ve elegan bir burun yaratma ana hedefimizdir.